Cụm Server Anh Hùng | TEST: 10/07 - OPEN: 12/07

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 2973] 27-05-2016
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 2787] 27-05-2016
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 3953] 27-05-2016
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 4289] 27-05-2016
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 3868] 26-05-2016
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 2505] 26-05-2016
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 2980] 26-05-2016
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 3789] 26-05-2016
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 4112] 26-05-2016
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 2044] 26-05-2016
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 4453] 26-05-2016
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 3453] 26-05-2016
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 2307] 26-05-2016
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 3741] 25-05-2016
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 12423] 01-05-2016
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 4138] 01-05-2016
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 3905] 01-05-2016
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 7398] 01-05-2016
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 8471] 01-05-2016
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 7520] 01-05-2016
Giới thiệu sói tinh [đọc: 8922] 01-05-2016
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 6965] 01-05-2016
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 7222] 01-05-2016
NPC trong game Mu Online [đọc: 5657] 01-05-2016
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 6726] 01-05-2016
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 6074] 01-05-2016
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 5538] 01-05-2016
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 5442] 01-05-2016
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 7258] 01-05-2016
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 6396] 01-05-2016
  Xem tất cả các bản tin