Cụm Server Anh Hùng | TEST: 10/07 - OPEN: 12/07

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 1575] 27-05-2016
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 1441] 27-05-2016
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 2574] 27-05-2016
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 2791] 27-05-2016
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 2266] 26-05-2016
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 1118] 26-05-2016
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 1676] 26-05-2016
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 2485] 26-05-2016
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 2736] 26-05-2016
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 748] 26-05-2016
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 2268] 26-05-2016
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 2094] 26-05-2016
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 983] 26-05-2016
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 2369] 25-05-2016
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 9903] 01-05-2016
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 2798] 01-05-2016
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 2384] 01-05-2016
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 4015] 01-05-2016
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 5308] 01-05-2016
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 3991] 01-05-2016
Giới thiệu sói tinh [đọc: 5521] 01-05-2016
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 3581] 01-05-2016
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 3879] 01-05-2016
NPC trong game Mu Online [đọc: 2219] 01-05-2016
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 3404] 01-05-2016
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 4626] 01-05-2016
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 3913] 01-05-2016
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 4022] 01-05-2016
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 5825] 01-05-2016
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 4984] 01-05-2016
  Xem tất cả các bản tin