Cụm Server Anh Hùng | TEST: 10/07 - OPEN: 12/07

CÁC LOẠI KIẾM - SWORD TRONG MU ONLINE

Kiếm - Sword


Đoản Đao
Shot Sword

Chùy Thủ
Kriss

Trường Kiếm
Rapier

Đao Sát Thủ
Assasin Sword

Kiếm Nhật
Katana

Kiếm La Mã
Gladius

Mã Tấu
Falchion

Xà Đao
Serpent Sword

Kiếm Rồng Lửa
Salamentder

Khoái Đao
Blade

Kiếm Ánh Sáng
Light Saber

Kiếm Ma Thuật
Legendary Sword

Hỏa Đao
Double Blade

Thiết Kiếm
Giant Sword

Thái Dương Kiếm
Heliacal Sword

Kiếm Điện
Lightning Sword

Kiếm Băng
Crystal Sword

Kiếm Hủy Diệt
Sword of Destruction

Thiên Ma Kiếm
Spirit Sword

Lôi Phong Đao
Thunder Blade

Thiên Tử Kiếm
Divine Sword of Archangel

Ảo Ảnh Đao
Rune Blade

Cuồng Phong Đao
Knight Blade

Đao Sinh Mệnh
Black Reign Blade

Đao Hồng Long
Explosion Blade

Đao Quyền Năng
Bone Blade

Hỏa Tinh Kiếm
Flame Blade

Ỷ Thiên Đao
Dark Breaker

Ngọc Bích Kiếm
Sword Breaker

Hoả Long Kiếm
Flame Sword

Bá Vương Kiếm
Imperial Sword
 

 



Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 2973] 27-05-2016
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 2787] 27-05-2016
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 3953] 27-05-2016
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 4289] 27-05-2016
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 3868] 26-05-2016
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 2505] 26-05-2016
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 2980] 26-05-2016
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 3789] 26-05-2016
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 4112] 26-05-2016
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 2044] 26-05-2016
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 4453] 26-05-2016
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 3453] 26-05-2016
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 2307] 26-05-2016
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 12423] 01-05-2016
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 4138] 01-05-2016
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 3905] 01-05-2016
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 7398] 01-05-2016
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 8856] 01-05-2016
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 8471] 01-05-2016
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 7520] 01-05-2016
Giới thiệu sói tinh [đọc: 8922] 01-05-2016
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 6965] 01-05-2016
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 7222] 01-05-2016
NPC trong game Mu Online [đọc: 5657] 01-05-2016
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 6726] 01-05-2016
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 6074] 01-05-2016
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 5538] 01-05-2016
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 5442] 01-05-2016
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 7258] 01-05-2016
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 6396] 01-05-2016
  Xem tất cả các bản tin